Σύμη

Αφιέρωμα στα Δωδεκάνησα

Η Σύμη είναι το όγδοο σε μέγεθος νησί στα Δωδεκάνησα. Η Σύμη είναι ένα κουκλίστικο νησί με ξεχωριστό χαρακτήρα. Η Σύμη έχει συχνή επικοινωνία με την Ρόδο. Ένα από τα χαρκατηριστικά της Σύμης είναι ότι την προτιμούν ως τόπο μόνιμης κατοικίας αρκετοί ξένοι.

Σύμη

Στον δήμο Σύμης περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Σύμης

η Σύμη

ο Εμπορειός

το Ξίσος

ο Πανορμίτης

το Πέδιο

ο Ρουκουνιώτης

το Συκίδι

 

ΣΥΜΗ