Ρόδος Παλιές Κάρτ Ποστάλ

Ρόδος Photogallery

Ρόδος Παλιές Κάρτ Ποστάλ

Άποψη της Ρόδου το 1930. H Έλλη και το Ελαφάκι

Ρόδος Παλιές Κάρτ Ποστάλ

Οι θερμές πηγές της Καλλιθέας το 1930

Ρόδος Παλιές Κάρτ Ποστάλ

Η καστροπολιτεία της Λίνδου το 1950

Ρόδος Παλιές Κάρτ Ποστάλ

Η Πόλη και το λιμάνι της Ρόδου το 1950

Ρόδος Παλιές Κάρτ Ποστάλ

Η Πόλη και το λιμάνι της Ρόδου το 1955

Παλιές Καρτ Ποστάλ της Ρόδου - Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο, ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ