Ρόδος Φωτογραφίες

Μιχάλης Γύζης

Ο Μιχάλης Γύζης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Είναι ιδιωτικός υπάλληλος και ερασιτέχνης φωτογράφος. Την περίοδο 2014-2015 παρακουλούθησε τον εξάμηνο κύκλο μαθημάτων Φωτογραφίας του fotoart με δάσκαλο τον Δημήτρη Ασιθιανάκη. Ενώ την περίοδο 2015-2016 το αντίστοιχο κύκλο για προχωρημένους. Οι Φωτογραφίες της Ρόδου τραβήχτηκαν τον Νοέμβριο του 2015.

Ρόδος Φωτογραφίες - Μιχάλης Γύζης

Ρόδος Φωτογραφίες - Μιχάλης Γύζης

Ρόδος Φωτογραφίες - Μιχάλης Γύζης

Ρόδος Φωτογραφίες - Μιχάλης Γύζης

Ρόδος Φωτογραφίες - Μιχάλης Γύζης

Ρόδος Φωτογραφίες - Μιχάλης Γύζης

Ρόδος Φωτογραφίες - Μιχάλης Γύζης

Ρόδος Φωτογραφίες - Μιχάλης Γύζης

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΥΖΗΣ - ΡΟΔΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ