Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Ρόδο

Ρόδος Παλιές Φωτογραφίες

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από το αποτυχημένο κίνημα του 1935, φιλοξενήθηκε μαζί με την συζυγό του Έλενα, για μικρό χρονικό διάστημα στη Ρόδο. Από την αποβίβαση του στη Ρόδο υπάρχουν οι παρακάτω φωτογραφίες.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Ρόδο το 1935 - Φωτογραφίες

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Ρόδο το 1935 - Φωτογραφίες

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Ρόδο το 1935 - Φωτογραφίες

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Ρόδο το 1935 - Φωτογραφίες

Παλιές Φωτογραφίες της Ρόδου - Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο, ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ 1935 - ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ