Ρόδος Παραλία Έλλη

Αφιέρωμα στις Παραλίες της Ρόδου

Η παραλία Έλλη ξεκινάσει από το εστιατόριο καφέ Έλλη που είναι σημείο αναφοράς για τη Ρόδο και φτάνει μέχρι το Ενυδρείο. Θα μπορούσαμε αυτή την μεγάλη παραλία της πόλης της Ρόδου να την χωρίσουμε στα 3. Το ένα τμήμα της είναι η παραλία Έλλη, το επόμενο τμήμα της είναι αυτό που βρίσκεται μπροστά από το ξενοδοχείο των Ρόδων, το καζίνο δηλαδή.

Ρόδος Παραλία Έλλη

Και το τελευταίο τμήμα της είναι αυτό δίπλα στο ενυδρείο. Παρόλο που μιλάμε για την ίδια μεγάλη παραλία, η αρχή της είναι πιο ανθρώπινη καθώς είναι πιο στενή και δεν χωράει πολλές ξαπλωστρες. Μετά το καζίνο και μέχρι το ενυδρείο γίνεται συνωστισμός. Στην παραλία Έλλη υπάρχει και μια εξέδρα για όσους αγαπάνε τις βουτιές.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΛΗ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ - ΡΟΔΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ