Ρόδος Κατάλογος

Δωρεάν Καταχώρηση

Αν έχετε την οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με τη Ρόδο. Αν προσφέρετε στους επισκέπτες και στους κατοίκους της Ρόδου την οποιαδήποτε υπηρεσία η προιόν, σας καλούμε να καταχωρήσετε δωρεάν τα στοιχεία σας για πάντα στο κατάλογο μας.

Ρόδος Κατάλογος - Δωρεάν Καταχώρηση

Ο κατάλογος του www.rodosislandinfo.gr βρίσκεται στην φάση επεξεργασίας των στοιχείων και στην τελική του μορφή θα είναι σε 4 γλώσσες. Ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά και γερμανικά. Η καταχώρηση της οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας στη Ρόδο είναι δωρεάν για πάντα. Στείλτε μας την επωνυμία σας το είδος της δραστηριότητας, τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα σας.

Υπάρχει η δυνατότητα προβεβλημένης καταχώρησης με πολύ περισσότερα στοιχεία, φωτογραφίες, αφιερώματα, αφιερωμένη ιστοσελίδα, ρεπορτάζ και rich media. Όποιος ενδιαφέρεται ας επικοινωνήσει μαζί μας να του στείλουμε αναλυτικό τιμοκατάλογο.

Επειδή ο σκοπός του www.rodosislandinfo.gr είναι να συμπεριλάβει στις ιστοσελίδες του όλες τις πληροφορίες τις σχετικές με τη Ρόδο, ο κατάλογος μας δεν εξαντλείτε μόνο στις τουριστικές επαγγελματικές κατηγορίες που περιλαμβάνουν τα περισσότερα website αλλά θα περιλαμβάνει όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες της Ρόδου.

Η δωρεάν καταχώρηση γίνεται με αποστολή e-mail στη διεύθυνση που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της επικοινωνίας. Η ανανέωση ή αλλαγή των στοιχείων σας γίνεται άμεσα όποτε το θελήσετε πάλι με ένα e-mail και είναι δωρεάν για πάντα.

Ευχαριστούμε πολύ που μας βοηθάτε να δημιουργήσουμε τον πληρέστερο επαγγελματικό κατάλογο της Ρόδου.

Ο webmaster του www.rodosislandinfo.gr


ΡΟΔΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ